Maykadifference ass déi éischt Editioun vun engem uerdentlechemen Fest, organiséiert vun der ONGD-FNEL. Den 13ten Mee sollen eis Memberen an hier Famill, d‘ Donateur’en, d‘Partner, Frënn an d’Leit vum Cents e flotten Daag am Park vun eisem Siège um Fetschenhaff verbréngen. D‘ Konzept ass fir zousätzlech vun den Aktivitéiten vun enger traditionneller Scoutskiirmess nach méi ze bidden.

D’ONGD freet sech op Aeren Besuch

 

This third month started really colourful. The first of March the Holi Festival took place in Kathmandu. It is the Hindi Festival of colours and water. During the festival, people throw coloured powder around and paint other people’s faces with it and wish each other a Happy Holi. In the streets, the children are armed with waterguns and waterballons and wait for their victims to pass. The residents even throw buckets full of water down on the people passing in the streets, so you better have a watchful eye on the windows. 3 spanish volunteers and me spent the day in Kathmandu and had an awesome experience.

Un grand merci aux Wangert Bikers Mersch pour leur généreux appui de 1000 euros remis le 21 février 2018 !