Am Oktober hunn ech ugefaang, mech als Volontaire bei Right4Children zu Pokhara ze engagéieren. Right4Children ass eng lokal ONG, déi sech, wéi den Numm et seet, fier d'Rechter vun Kanner a Jugendlechen engagéiert.