Am Oktober hunn ech ugefaang, mech als Volontaire bei Right4Children zu Pokhara ze engagéieren. Right4Children ass eng lokal ONG, déi sech, wéi den Numm et seet, fier d'Rechter vun Kanner a Jugendlechen engagéiert.


Am Ufank war et en bësschen konfus, wëll ausser mier hei all Mensch gewéinlech Nepali schwätzt, mee do gewinnt een sech schnell drun. D'Leit mat deenen ech zesumme schaffen sin, wéi déi meescht Nepalesen, immens sympathesch an héi am Office fillt een sech schnell wéi doheem. Eng fest Positioun an der ONG hunn ech nët, ech hëllefen wat an wou ech kann. Am Moment sinn ech zum Beispill am gaang, hier Internetsäit ze aktualiséieren.
Immens interessant fannen ech déi Projeten, bei deenen d'Kanner anhand vun Konscht an Molerei sozial Themen méi noo bruecht kréien. Vue que dass ech mech vill fier Musek an Toun interesséieren, ass hieren Radiosprojet "Milijuli Bolaun", bei deems d'Kanner 1x pro Woch eng Radio-Show mat Diskussiounen an Interviews iwwer verschidden aktuell Themen an engem plus ou moins professionellen Tounstudio ophuelen, immens interessant.
Am grousse Ganzen kann ech feststellen, dass ech hei bis elo nët nëmmen gehollef hun, mee och immens vill fier mech konnt bäiléieren.


Tom R.
Pokhara, 10.12.2015